Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm lũ quét của Viện Quản lý Thiên tai Hàn Quốc cho lưu vực sông nhỏ khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ sáu - 19/02/2021 15:29 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1135 In bài viết