Nghiên cứu kinh nghiệm của các Quỹ phổ cập viễn thông (USF) trên thế giới và khuyến nghị vận dụng ở Việt Nam.

Cập nhật vào: Thứ ba - 01/06/2021 22:45 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 838 In bài viết