Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng giống chè Kim Tuyên, PH10 phục vụ xuất khẩu đáp ứng thị trường Nhật Bản và Đài Loan

Cập nhật vào: Thứ hai - 15/11/2021 14:33 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 902 In bài viết