Nghiên cứu metagenome của một số hệ sinh thái mini tiềm năng nhằm khai thác các gen mới mã hóa hệ enzyme chuyển hóa hiệu quả lignocellulose

Cập nhật vào: Thứ năm - 19/12/2019 21:26 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1682 In bài viết