Nghiên cứu mô hình ra quyết định tối ưu cho doanh nghiệp và tổ chức dựa trên tích hợp lý thuyết mô phỏng và phương pháp quản trị tinh gọn Made in Vietnam

Cập nhật vào: Thứ tư - 28/09/2022 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1325 In bài viết