Nghiên cứu, mô phỏng hiện tượng tương tác chất lưu - kết cấu (FSI) dẫn đến sự cố đối với ống chứa cảm biến nhiệt độ trong lò phản ứng hạt nhân

Cập nhật vào: Thứ tư - 05/10/2022 01:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 778 In bài viết