Nghiên cứu một số kỹ thuật mới trong vi nhân giống và chọn tạo giống lan Hài (Paphiopedilum spp.)

Cập nhật vào: Thứ tư - 15/09/2021 02:53 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 853 In bài viết