Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng tư liệu viễn thám trong quan trắc biến động chất lượng nước hồ: lấy ví dụ Hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn)

Cập nhật vào: Thứ hai - 27/07/2020 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1171 In bài viết