Nghiên cứu nguồn gốc hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất trong các cồn cát ven biển và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng bền vững

Cập nhật vào: Thứ sáu - 04/08/2023 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 796 In bài viết