Nghiên cứu phát triển hệ thống thao tác tế bào sống tích hợp cảm biến cho kênh vi lỏng dựa trên kỹ thuật điện di điện môi

Cập nhật vào: Thứ ba - 07/09/2021 11:41 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 976 In bài viết