Nghiên cứu phương pháp đánh giá, xác định chiều dày và tận dụng lớp bùn loãng để nâng cao hiệu quả chạy tàu tại các luồng tàu biển tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 05/12/2022 12:25 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 818 In bài viết