Nghiên cứu phương pháp mới gây đột biến ở ngô bằng xử lí hóa chất EMS trên hạt phấn và câu đột biến có định hướng (TILLING) phục vụ nghiên cứu và chọn giống ngô

Cập nhật vào: Thứ năm - 21/07/2022 12:25 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 807 In bài viết