Nghiên cứu phương pháp tạo ra chùm đồng vị phóng xạ hiếm và nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân giàu nơtron nằm xa đường bền trong vùng lân cận 78Ni và vùng Z =50

Cập nhật vào: Thứ sáu - 20/12/2019 09:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1847 In bài viết