Nghiên cứu quy trình tạo cao chiết từ cây mần tưới (Eupatorium fortunei) ứng dụng làm chế phẩm bảo vệ thực vật phòng chống nấm gây bệnh

Cập nhật vào: Thứ tư - 02/08/2023 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1028 In bài viết