Nghiên cứu, rà soát các quy định về tài nguyên nước ở Việt Nam, đề xuất hướng điều chỉnh bổ sung để phù hợp Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia

Cập nhật vào: Thứ năm - 14/12/2023 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 322 In bài viết