Nghiên cứu sản xuất tinh bò Blanc - Bleu - Belge (BBB) thuần đông lạnh dạng cọng rạ và thử nghiệm phương pháp phân tách tinh phân giới

Cập nhật vào: Thứ hai - 06/03/2023 12:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1001 In bài viết