Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm từ các hoạt chất thuộc lớp chất diterpenoit, triterpenoit và polyphenol có nguồn gốc tự nhiên thay thế kháng sinh phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 23/08/2021 13:13 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1022 In bài viết