Nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật phân hủy phốt pho hữu cơ (OP) góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng năng suất cây trồng

Cập nhật vào: Thứ hai - 08/01/2024 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 194 In bài viết