Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số vật liệu mới từ phế phụ phẩm mía đường và lúa để nâng cao giá trị gia tăng và phục vụ nông nghiệp bền vững

Cập nhật vào: Thứ sáu - 19/05/2023 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 511 In bài viết