Nghiên cứu sản xuất viên nang cứng từ rau sam (Portulaca oleracea L.), rau dền gai (Amaranthus spinosus L.) và thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân trĩ

Cập nhật vào: Thứ năm - 14/12/2023 12:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 187 In bài viết