Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám trong đánh giá thiệt hại của bão đổ bộ vào khu vực biển Trung bộ, Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ tư - 18/12/2019 21:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1276 In bài viết