Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất nhằm giảm phát thải

Cập nhật vào: Thứ tư - 28/02/2024 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 214 In bài viết