Nghiên cứu sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao để chế tạo bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa dùng cho các công trình thủy lợi trong môi trường biển

Cập nhật vào: Thứ tư - 29/05/2024 01:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 82 In bài viết