Nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc và cơ tính của ô-xít thủy tinh - trên cơ sở hệ SiO2 và Al2O3 bằng mô phỏng động lực học phân tử

Cập nhật vào: Thứ ba - 14/09/2021 14:38 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 875 In bài viết