Nghiên cứu tác động bất lợi của biến đổi hình thái lòng dẫn và hạ thấp mực nước hệ thống sông Cửu Long, đề xuất giải pháp giảm thiểu

Cập nhật vào: Thứ sáu - 01/12/2023 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 244 In bài viết