Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu tới sự xâm nhập của các đợt lạnh và nóng ấm bất thường trong mùa đông ở khu vực miền núi phía Bắc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật vào: Thứ sáu - 26/05/2023 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 499 In bài viết