Nghiên cứu tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông khu vực miền Trung phục vụ bảo vệ các dòng sông, thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Cập nhật vào: Thứ sáu - 30/12/2022 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1027 In bài viết