Nghiên cứu tận dụng xỉ thải kim loại từ quá trình luyện kim loại màu và luyện thép làm xúc tác cho ozon để xử lý nước thải giàu chất hữu cơ

Cập nhật vào: Thứ sáu - 25/11/2022 12:38 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 683 In bài viết