Nghiên cứu tạo chủng vi tảo Chlamydomonas reinhardtii biểu hiện protein VP28 của virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) ở tôm để làm thức ăn phòng bệnh đốm trắng

Cập nhật vào: Chủ nhật - 12/02/2023 08:59 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 596 In bài viết