Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính gây độc tế bào và kháng viêm các loài Barringtonia acutangula, B. pauciflora và B. racemosa ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ năm - 01/07/2021 12:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1165 In bài viết