Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của rễ cây ba bét lùn (Mallotus nanus airy shaw), theo hướng làm thuốc điều trị một số bệnh da liễu

Cập nhật vào: Thứ sáu - 19/06/2020 09:50 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2150 In bài viết