Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mẫu găng tay nhận dạng cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt, hỗ trợ giao tiếp người câm

Cập nhật vào: Thứ năm - 27/10/2022 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 687 In bài viết