Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot song song sáu bậc tự do tạo dao động sóng biển phục vụ đào tạo và huấn luyện hàng hải

Cập nhật vào: Thứ năm - 01/02/2024 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 131 In bài viết