Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ sản xuất vải dệt thoi tơ tằm pha PLC (POLYLACTIC ACID)

Cập nhật vào: Thứ hai - 13/09/2021 14:19 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 975 In bài viết