Nghiên cứu thiết kế và tối ưu hóa hiệu quả phát ánh sáng trắng ấm của đèn diốt bán dẫn dựa trên vật liệu quang nano và linh kiện nanorod-InGaN

Cập nhật vào: Thứ hai - 05/12/2022 12:22 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 820 In bài viết