Nghiên cứu thực hiện phản ứng ghép đôi mới của các hợp chất chứa nhân benzene hoặc dị vòng thơm trong điều kiện xúc tác dị thể

Cập nhật vào: Thứ năm - 18/05/2023 11:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 713 In bài viết