Nghiên cứu tích hợp mô hình mã nguồn mở với dữ liệu mưa toàn cầu để dự báo nguồn nước mặt lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia. Áp dụng thử nghiệm tại lưu vực sông Srêpôk

Cập nhật vào: Thứ ba - 06/07/2021 14:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 918 In bài viết