Nghiên cứu tính chất điện tử và truyền dẫn của graphene trên các lớp đế bán dẫn: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài

Cập nhật vào: Thứ năm - 25/06/2020 21:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1306 In bài viết