Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị thể siêu axit HPA cố định trên các chất mang vô cơ mao quản xốp cho phản ứng tổng hợp chất tạo hương fructon trong môi trường phân cực

Cập nhật vào: Thứ năm - 12/01/2023 14:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1064 In bài viết