Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám phục vụ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ Cà Mau - Kiên Giang

Cập nhật vào: Thứ ba - 13/12/2022 00:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 932 In bài viết