Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khí hóa để xử lý rác thải rắn trong sản xuất công nghiệp - chế biến tạo năng lượng phục vụ cho quá trình sấy và bảo quản nông sản, thực phẩm

Cập nhật vào: Thứ ba - 06/12/2022 12:39 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 911 In bài viết