Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tích hợp với từ trường cường độ cao kích thích phát triển rễ để nhân giống vô tính cây hồng ăn quả đặc sản

Cập nhật vào: Thứ năm - 03/03/2022 21:16 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 845 In bài viết