Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ đồ họa (GPGPU) xây dựng bộ dữ liệu bản đồ thảm thực vật dưới biển, ứng dụng thí điểm tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật vào: Thứ năm - 30/05/2024 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 91 In bài viết