Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xác định số lượng, nhu cầu sử dụng và phân bổ tài nguyên nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh

Cập nhật vào: Thứ hai - 05/02/2024 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 149 In bài viết