Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian và lựa chọn mô hình trong việc giám sát và dự báo biến động sử dụng đất dưới tác động của điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội

Cập nhật vào: Thứ sáu - 08/03/2024 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 172 In bài viết