Nghiên cứu ứng dụng enzyme trong trích ly thu hồi chế phẩm giàu resveratrol từ dây Gắm (Gnetum sp) làm nguyên liệu nâng cao hiệu quả bài thuốc gia truyền Khương Viên

Cập nhật vào: Thứ hai - 28/11/2022 22:43 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 688 In bài viết