Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ khai thác, bảo tồn và phát triển một số chế phẩm từ một vài loài nấm Linh chi (Ganoderma spp.) tại khu vực Tây nguyên

Cập nhật vào: Thứ năm - 28/03/2024 00:04 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 132 In bài viết