Nghiên cứu và áp dụng công nghệ lưu trữ đám mây cung cấp dịch vụ quản lý, chia sẻ dữ liệu phi cấu trúc, thử nghiệm cho hệ thống mail của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật vào: Thứ năm - 11/04/2024 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 113 In bài viết