Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, quy chế và xây dựng quy trình về quản lý, tổ chức thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện áp dụng Cơ chế 1791

Cập nhật vào: Thứ sáu - 31/03/2023 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 500 In bài viết