Nghiên cứu xây dựng công nghệ sản xuất sinh khối tế bào và rễ sâm Ngọc Linh in vitro

Cập nhật vào: Thứ tư - 15/03/2023 11:57 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1622 In bài viết